Egyszerűen tudok többet adni

Üdvözöljük a Magyar Szívelégtelenség Regiszter weboldalán

A szívelégtelenség (SZE) a fejlett társadalmak egyik leggyakoribb betegsége. Ezekben a populációkban a SZE prevalenciája 2-3 % közötti, és meredeken emelkedik 70 éves kor felett, ahol a 70-80 éves korosztályban a 10-20%-ot is elérheti. Az Európai Kardiológus Társaság által képviselt 51 országban (900 millió lakos) legalább 15 millió SZE beteg van, az Amerikai Egyesült államokból származó adatok szerint az USA-ban mintegy 5 millió SZE beteg él, és kb. 550.000 új SZE diagnózis születik minden évben.

 
Célkitűzés

Célkitűzésünk egy nagy betegszámú (>2000 beteg), reprezentatív, különböző kardiológiai osztályokon (>15 centrum) ellátásra kerülő szívelégtelenségben szenvedő magyarországi betegpopuláció regiszterének létrehozása, annak adatainak sokrétű elemzése. Az adatgyűjtés révén nyert adatbázis segítségével meghatározni kívánjuk a Magyarországon szívelégtelenség miatt gondozott betegek

  1. mortalitását
  2. hospitalizációját
  3. követési idő alatt bekövetkező további eseményeit (stroke, akut myocardialis infarktus stb.)
  4. epidemiológiai jellemzőit (kor, nem stb.)
 
Módszerek

A Magyar Szívelégtelenség Regiszter egy prospektív, multicentrikus, megfigyeléses vizsgálat. A Regiszter különböző magyarországi kardiológiai osztályokon, illetve kardiológiai ambulanciákon szívelégtelenség miatt ellátásra kerülő betegek adatait gyűjti. Besorolásra a vizsgálat besorolási időszaka alatt a résztvevő kardiológiai osztályokon szívelégtelenség miatt kórházi felvételre került, majd ezt követően szívelégtelenség miatt gondozásba vett, vagy a kardiológiai ambulanciákon megelőző hospitalizáció nélkül gondozásba vett súlyos (NYHA III-IV) szívelégtelenségben szenvedő betegek kerülnek.